Yazım Kuralları

Bildiri ve Yazım Kuralları Hakkında

Bildiriler Hakkında

Kongreye katılım göstermek için 250-400 kelime aralığındaki özet metinlerinizi 3 Şubat 2022 tarihine kadar Bildiri Gönder formunu doldurarak göndermeniz gerekmektedir. Özet metinde araştırma sorusu ve bulgulardan bahsedilmesi gerekmektedir.

Not: Kongremize bildiri sunan katılımcılar için dilerlerse tam metinlerini

  1. TUİÇ Akademi dergisi kongre için oluşturulacak olan özel sayısında
  2. Kongre Tam Metin Kitapçığında

hakem sürecinden geçirilerek yayınlama imkânı sunulacaktır.

Yazım Kuralları

  • Bildiri olarak gönderilecek metinlerin kelime aralığı 250-400 kelimedir.
  • Gönderilecek öz/abstract 5 anahtar kelime/key words içermelidir.
  • Gönderilecek metindeki öz/abstract, bildirinin yazıldığı dilde olmaldır.
  • Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak yazılabilir.
  • Bildiri metinlerin yazı tipi boyutu 12 punto ve yazı tipi Times New Roman olmalıdır.
  • Sayfa düzeni için satır aralığı 1,5 olmalıdır. Kenar boşlukları her yönden 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
  • Metin için referans gösterme yöntemi olarak APA kullanılmalıdır. 
  • Tam metnini yayınlatmak isteyenler katılımcılarımız yazım kılavuzu için tıklayınız.

İletişime Geç

Kongre hakkında tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sizlerin sorularını cevaplamaktan mutluluk duyacağız!