KONGRE PROGRAMI

(Programı PDF olarak indirmek için başlığa tıklayınız)

5 MART CUMARTESİ  / 5 MARCH SATURDAY 

AÇILIŞ OTURUMU ZOOM 1 (TÜM KATILIMCILAR) / OPENING SESSION ZOOM 1 (ALL PARTICIPANTS)

10.30/11.25

Moderatör: Burak Yalım – Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği – TUİÇ

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnanç

Kongre Düzenleme Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Arıdemir

  ZOOM 1 ZOOM 2
11.30/12.55

I. OTURUM: Orta Doğu 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cantürk Caner

1.     Mukaddes Yılmaz – Dengenin Dengeleyicisi Konumu Sebebiyle Pragmatist Ortaklıklara Yönelim: Yemen  Al-Islah Partisi

2.     Aybanu Gözel – İran Nükleer Krizi Çerçevesinde İran Avrupa Birliği İlişkileri

3.     Hicran Çokyaman – İsrail- Filistin Çatışmasının Stratejik-Diyalog Modeliyle Analiz Edilmesi

4.     Ayşe Dicle Ortanca – Filistin Kurtuluş Mücadelesi

II. OTURUM: Orta Doğu 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüsamettin İnanç

1.     Şevin Fırat – Demokratikleşme İçin Dış Müdahale Gerekli Mi?: Irak ve Suriye Örneği Üzerinden Bir Karşılaştırma

2.     Ceyhun Tutar – Arap Baharında Yemen’in Siyasi Dinamikleri

3.     Dilruba Yıldız – Rantiye Devlet Olgusu – Rantiye Devlet Olgusu: Arap Baharı Üzerinden Körfez Ülkelerinde Siyasal Meşruiyet & Demokrasi Algısı

 

13.00/14.25

III. OTURUM: Antarktika, Avrasya ve Asya

Oturum Başkanı: Tuğçe Pulurluoğlu

1.     Göksu Duygu – Kırım Sorunu Perspektifinden Rusya-Ukrayna Krizi

2.     Saadet Kara – Güney Kore Örneği Üzerinden Türkiye’nin Kalkinmasinda İnovasyonun Önemi

3.     Elifnur Kalma – Potansiyel Kriz Bölgesi Olarak Arktik Okyanusu: ABD – Rusya Güç Mücadelesi

4.     Zeynep Öztürk – Antarktika – Türkiye’nin Yeni Açılımı

IV. OTURUM: Doğu Akdeniz ve Avrupa

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan Arıdemir

1.     İsmail Asan – Ege Adaları Sorunu ve Doğu Akdeniz’deki Doğalgaz Arama Faaliyetlerinde Türkiye ve Yunanistan’ın Dış Politik Demeçlerinin Analizi

2.     Ayça Nur Dursun – Avrupa’nın Kimlik Oluşumunda “Öteki” Etkisi: Nereden Bakınca Batı?

3.     Cevat Ölmez – 66. Hükümet Döneminde Ak Partinin Dış Politikasının Analizi: Yunanistan İle Karasuları ve Kıta Sahanlığı Alanlarında Dış Politika Söylemi

4.     Eda Kurt – Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi Davalari Üzerindeki  Etkisi: Türkiye –Polonya Karşilaştirmasi

5.     Derya Azer ve Öykü Tansuğ – Kıbrıs Barış Harekâtı Bağlamında İnsani Müdahale Kavramının Eleştirel İncelemesi

14.30/15.55

V. OTURUM: Uluslararası Göç

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Pelin Sönmez

1.     Mustafa Kökmen – Yükselen Küresel Kriz: Düzensiz Göç

2.     Burak Yalım – Antik Travmadan Modern Kalkınma Aktörüne Diaspora’nın Dönüşümü: Uluslararasi Göç ve Kalkınma İlişkisinde  Diasporanın Rolü

3.     Göksu Çana – Türkiye’deki Medya ve Basında Afgan Göçmenlerle Ilgili Yer Alan Söylemlerin Kamuoyuna Etkisi

VI. OTURUM: Siyaset Bilimi ve Siyaset Felsefesi

Oturum Başkanı: Derya Azer 

1.     İrem Sarıtaş ve Hakan Karadiken – Maske ve Aşi Kullanimi Üzerinden Bedenin Kamulaştirilmasi: Bireysel Özgürlükler Açisindan Bir İnceleme

2.     Shokrullah Ataie – Machiavelli’nin Siyasi Düşüncesinin İncelemesi ve Günümüzdeki  Yansımaları

3.     Betül Ekiz – Doğu ve Batı Karşılaştırmalı Siyasi Düşünceleri Arasında Ölçülebilirlik Mümkün Müdür?

4.     Ezgi İdil Tiryaki – Bedensel Teknikler’den Düşünümsel Sosyoloji’ye Habitus Kavramının İçerik ve Yöntem Açısından İncelenmesi

16.00/17.30

VII. OTURUM: Uluslararası Hukuk

Oturum Başkanı: Umutcan Tarcan

1.     Melisa Agoviç – Birleşmiş Milletler Müdahalelerinin Ruanda ve Bosna Örnekleri Üzerinden Analizi

2.     Tuğba Er – Siber Uzayda Meşru Müdafaa Hakkı Kullanımı

3.     Reşide Serin – Uluslararası Ceza Yargılamasında Soykırım Suçu

 

VIII. OTURUM: Siyasi Tarih ve Siyaset Felsefesi

      Oturum Başkanı: Hakan Karadiken

1.     Veysel Can Karakaş – İcat Edilmiş Bir Gelenek Olarak 1896 Macar Milenyumu

2.     Senanur Yıldırım – İkinci Dünya Savaşı’nın Denge Oyunu: TÜRK-ALMAN İlişkileri

3.     Neşet Kicik ve Neşe Günay – İbn-i Haldun Düşüncesinde Kent: Günümüz Kentleri Kapsamında Genel Bir Değerlendirme

4.     Ersin Kopuz-Sinem Arslan – Rekabetçi Otoriter Rejimlerde Sivil Toplum

6 MART PAZAR / 6 MARCH SUNDAY

 

ZOOM 1

ZOOM 2

13.00/13.55

XI. SESSION: ELTE Pathfinder Geopolitics Research Group 1

Chair: Dr. Ramachandra Byrappa

1.     Dávid Biró – The Place of Central Asia in Turkey’s Foreign Policy

2.     Hong Quang Trieu – India’s soft power diplomacy under the COVID-19 era

3.     Shalu Joseph: Colonial Hegemony over the Ecological Identity in India: A dialectical approach

 

X. SESSION: Migration, Populism and Discourse Analysis

Chair: M. Burak Şener

1.     Hazal Kocaer and Elgiz Çakır – Constructing a ‘domestic and national’ family: A policy and discourse analysis of the AKP government

2.     Büşra Özyüksel – Political Communication and Populism in Europe

3.     Elif Bakar – Migration: Afghan Children on the Way to Europe

4.     Edita Maric – Bosnia and Herzegovina: The Dayton Peace Agreement and ripeness for reform

 

14.00/15.25

XI. SESSION: Eastern Mediterranean and Balkans

Chair: Dr. Peter Kacziba

1.     Ecem İpekçi – The Impacts of Energy Resources in the Eastern Mediterranean on the Cyprus Problem

2.     Ayşe Ecem Mete – The Effect of Ethno-Nationalist Symbols on the Identity Construction of Republic of Srpska Society

3.     Mustafa Burak Şener – Hungary’s Eastern Mediterranean Policy in Geoeconomic Perspective

 

XII. SESSION: Political History

Chair: Veysel Can Karakaş

1.     Adnan Cem Kıral – Impactfulness of Realpolitik Used by Bismarck

2.     Merve Yazıcı – Breaking the Bond: Emancipated Nations During the Cold War

3.     Ilhana Dizdar – Contribution of Ottoman Era Manuscript to the Islamic Tradition Ii Bosnia: Critical Analysis of Sheikh Muṣliḥuddīn Al-Kninawī’s “Arz Vaiz Muṣāfī”

4.     Gizem Güler – Ideological War Behind the Division of Korea

 

15.30/16.55

 XIII. SESSION: Human Rights

Chair: Umutcan Tarcan

1.     Abdu Shukkur – Human Rights Violations and the Identity Crisis of the Rohingya Muslims in Myanmar

2.     Eray Mutlu – Minority Rights of Communist Bulgaria During Dimitrov and Cherenkov Rule (1946-1954)

3.     Nikola Maljković – In Fear We Trust: The Role of Legislative, Executive and Judicial Powers In 2020-2021 Protests in Serbia and Slovenia

XIV. SESSION: ELTE Pathfinder Geopolitics Research Group 2

Chair: Dr. Ramachandra Byrappa

1.     István Dávid Vácz – The Anglo-Persian oil dispute of 1928-32: geopolitical discourse, causes and consequences

2.     Arya W. Wirayuda: Pre-Colonial Influences on Indonesian Post-Colonial Hybrid Islamic Economics System Under Authoritarianism

3.     Márk Alexander Gordon: Ngo Dinh Diem’s Attitude Towards the Nation-Bulding Policy of the United States in South Vietnam

17.00/17.30

 

KAPANIŞ OTURUMU ZOOM 1 (TÜM KATILIMCILAR) / CLOSING SESSION ZOOM 1 (ALL PARTICIPANTS)

Burak Yalım – Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği – TUİÇ / International Relations Studies Association – TUIC

Hakan Arıdemir – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Kütahya Dumlupınar University